Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu grupakn.pl

Postanowienia ogólne
Korzystając z serwisu grupakn.pl oraz zapisując się do newsletterów oznacza, że potwierdzasz zapoznanie się z Polityką Prywatności i akceptujesz jej postanowienia.

Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie korzystaj z serwisów grupakn.pl

Serwis grupakn.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Serwis grupakn.pl nie sprzedaje i nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników serwisu grupakn.pl

Każdego użytkownika i klienta serwisu grupakn.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronie www.grupakn.pl

Dane Osobowe
Podczas korzystania z serwisu grupakn.pl  Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane te, to w większości przypadków imię i adres e-mail. 

Serwis grupakn.pl wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja  newsletterów 
Zaprenumerowanie elektronicznych newsletterów  udostępnianych przez serwis grupakn.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera .Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newslettera. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji  będą wykorzystywane tylko w sposób opisany w Polityce Prywatności

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez serwis grupakn.pl  wymaga podania w odpowiednim formularzu lub w zapytaniu e-mail pełnych danych adresowych oraz nazwy firmy. Dane te są obowiązkowe by uzyskać odpowiedź.

Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji przesłanego zapytania, z zastrzeżeniem podanym w części Niezapowiedziane Wiadomości 

Niezapowiedziane Wiadomości
Serwis grupakn.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu grupakn.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów serwisu grupakn.pl

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych serwisu grupakn.pl

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do grupakn.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów  nieobsługiwanych przez grupakn.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do grupakn.pl mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

*Więcej szczegółów o cookies w Regulaminie.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do grupakn.pl